Vzdělávejte se pro růst!

 
 
Využijte možnosti k získání příspěvku na vzdělávání – tentokrát i pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY!
Realizace v období 1. 6. 2012 – 30. 4. 2014. 

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 •  Pracovníci terénních a ambulantních služeb – specificky vymezených dle „CZ-NACE“:

 
sekce Q Zdravotní a sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88.10.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
88.10.2 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením  

 

CO VÁM PROJEKT NABÍZÍ: 

 • Úhradu nákladů (až 100 %) na vzdělávací aktivity – týká se oblastí:

        - Další profesní vzdělávání – s důrazem na odborné vzdělávání (kurzy akreditované MPSV ČR, MŠMT
           vč. Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách).
        - Klíčové (obecné) dovednosti - všechny formy vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů včetně
           přípravy na konkrétní náplň práce, na konkrétní pracovní pozici (nemusí být akreditováno!!!!)
   
 • Úhradu mzdových nákladů – za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání

        - až 100 % - maximální výše příspěvku 24.000 Kč za osobu a měsíc (mzdový náklad vč. ZP a SP).  

 

V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI: 

 • Pomocí s identifikací vzdělávacích potřeb (analýzou).

 • Poskytnutím našich odpovídajících akreditovaných kurzů (MPSV) s volným vstupem, popř. sestavením kurzů na míru Vašim potřebám.

 • Konzultací Vašeho vzdělávacího záměru - ve smyslu reálnosti udělení podpory.

 • Financování nákladů na vzdělávací aktivitu po dobu než obdržíte příspěvek z ÚP (po ukončení vzdělávací aktivity).

 • Naší účastí ve Vašich výběrových řízeních. 

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA:

 • Popis projektu na stránkách MPSV – odkaz zde

 • Manuál pro zájemce o dotaci – odkaz zde

 

VÝHODY OPROTI CELONÁRODNÍMU PROJEKTU "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! - ADAPTABILITA":

 • Vzdělávání nemusí být akreditováno.

 • Činnost v rámci podporované CZ-NACE může být realizována jako hlavní a vedlejší.

 • Odbornou praxi lze vykonávat přímo u zaměstnavatele (žadatele).

 • Lze školit i tzv. soft skills (v odůvodněných případech)

 

NAŠE TIPY: 

 • Využijte možností na získání příspěvku i na naše otevřené kurzy (zejména jste-li malou organizací a nemůžete pro účely vzdělávání vytvořit skupinu min. 12 osob) – viz nabídka.

 • Využijte příspěvek i na delší vzdělávací aktivity, které lépe podpoří profesní růst pracovníků a které jsou v běžné komerční nabídce velmi nákladné a mnohdy nedostupné – např:

 

- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (139 h teorie, 13 h praxe) PK

 

- Krizová intervence (150 h) - SP - VÝCVIK

 

- Komunikace s klientem s problémovým chováním a pravidla šetrné sebeochrany (24 h) - PSS/SP/VP - NÁCVIK ÚCHOPŮ!!!

 

- Výcvik v individuálním plánování (40 h) - PSS/SP/VP - připravujeme (v nabídce bude cca v červnu 2012) 

 

   

 • Svůj záměr konzultujte, nejlépe s námi :-), ale i s příslužnou krajskou pobočkou úřadu práce.

 

  

Chystáte se využít této příležitosti a bezplatně zajistit akreditované vzdělávání pracovníkům Vaší soc. služby?

 
Kontaktujte nás, rádi se se svou nabídkou zapojíme do řešení Vaší zakázky. On-line poptávka