8. Výcviky

Výcvik v mediaci

Aktuální termíny Výcviku v mediaci naleznete na novém webu.

 

 
AKREDITACE MPSV ČR č.:
"Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci", 2015/0129-PC/SP/VP/PP
 
ČASOVÁ DOTACE KURZU: 100 hod
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY REALIZACE:

 Aktuální termíny Výcviku v mediaci naleznete na našem novém webu.

Cíle

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je...

Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační kompetence? Chcete umět řešit konflikty, nebo přemýšlíte o práci mediátora? Potom je tento kurz právě pro Vás...

 

Program účastníkům předkládá ověřené nástroje, které tímto představuje jako alternativní řešení konfliktních situací. V rámci praktických částí je nechá prožít skutečné modelové situace pod dohledem zkušených lektorů. Program má ambice pomoci zvládnout metodu v jejich základních charakterech. Program reaguje na potřebu, která sociálním pracovníkům vyvstává v souvislosti s charakterm výkonu jejich pomáhající profese. Techniky mediace budou rozvedeny a uzpůsobeny této potřebě, díky čemuž budou absolventi lépe připraveni jak na vzájemné konflikty klientů služby, tak na konflikty, které s klienty vznikají jim samotným. Program nepřipravuje účastníky na výkon jiné profese mimo rámec zákona o sociálních službách, předkládá jim pouze ověřené metody a kompetence s cílem poskytování kvalitní a bezkonfliktní sociální služby.


  • Kurz bude zahrnovat dvě důležité oblasti – komunikaci a samotný konflikt.
  • Jako první rozeberete jednotlivé složky komunikace, komunikační proces, techniky komunikace a komunikaci v konfliktu.
  • Dále se dostanete ke konfliktu samotnému. Jeho definicím, dělení, fázím i eskalacím.
  • Podstatná část kurzu bude věnována účinným způsobům řešení konfliktů.
  • Proberete alternativní řešení konfliktu vs. Institucionální a zákonné, jeho výhody a nevýhody.
  • Získáte informace o vyjednávání a o způsobech řešení konfliktů v situacích, kdy "to jde hladce" a když „se to komplikuje“.
  • Součástí semináře bude také vhled do právního pozadí řešení konfliktů a etické aspekty řešení konfliktů.
  • Velká část semináře bude zaměřena na nácviky modelových situací, při nichž si procvičíte jednotlivé způsoby řešení konfliktů i samotnou komunikaci.

 

Určeno

Vzdělávací program je akreditován pro tyto cílové skupiny:

- pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona)

- sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

- vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

- fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči–odborná podpora pečujících

 

 
     
 

 Aktuální informace k Výcviku v mediaci naleznete na našem novém webu.

 

Komentáře ke kurzu

+ přidat komentář
V současné době není vypsán žádný další termín. V případě Vašeho zájmu o tento kurz nás kontaktujte.
 
poslat e-mailem vytisknout Dotaz
ke kurzu
Kontakt775 12 11 12
pomahamekvalite@educocentrum.cz