Vzdělávání SSL napříč Moravou

 

 

Informace o projektu


Celý název projektu: Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském
Realizátor projektu:   EDUCO CENTRUM s.r.o
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo a název oblasti podpory: 4.3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb              
Vyhlašovatel:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Číslo projektu:  CZ.1.04/3.1.03/A7.00233
Termín realizace:     1. 10. 2013 – 30. 6. 2015
Celková výše finanční podpory: 5.916.738,92 Kč
 
Projekt „Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 

Cíle projektu - co projekt nabízí

Úloha tohoto nadregionálního projektu spočívá v individuálním řešení vzdělávacích potřeb jednotlivých poskytovatelů SSl dle jejich vlastních vzdělávacích plánů. Projekt navazuje na zájem CS prostřednictvím výstupu z dotazníkového šetření, v rámci kterého se konkrétní organizace zavázaly ke spolupráci při řešení projektu, zaznačily své vzdělávací potřeby vč. důvodů a priorit. Individuálnost podpory spočívá i v realizaci kurzů jak přímo v prostorách poskytovatele - pouze pro jeho tým pracovníků, tak také formou otevřených kurzů - pro případ, že organizace potřebují vzdělat pouze jednotlivce. Většina kurzů je jednodenních, ale realizovány budou i delší klíčová témata: Výcvik v individuálním plánování (40 h), Výcvik mediace (100 h), Krizová intervence (150 h), Certifikovaný manažer (120 h).
 
HLAVNÍ CÍL
Uspokojení invidivuálních vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb z krajů Moravskoslezského a Jihomoravského v obdbobí let 2014 a 1.pol. 2015.
 
SPECIFICKÉ CÍLE
1. Poskytnout 190 běhů celkem 49 akreditovaných vzdělávacích programů pro CS (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci) ze dvou krajů - MSK a JMK (což představuje celkem 260 školicích dní, tj. 2 079 vyuč. hodin), a to zapojením min. 800 osob z 85 různých SSl - čímž bude úspěšně podpořeno až 2850 osob (osobokurzů).
 
2. Poskytnout cílové skupině plný komfort vzdělávaného vč. přímé podpory, tedy bez dalších projektových administrativních aj. zatížení, a to realizací některých běhů kurzů přímo v prostorách poskytovatele (proškolení celého týmu naráz) a zároveň realizací i otevřených kurzů (dostupnost i pro menší ssl, které mohou/chtějí vzdělat jen jednotlivce).
 

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
 
Projekt přímo reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny. Jednotlivé sociální služby samy a svobodně definovaly potřeby na vzdělávání svých pracovníků, kteří tvoří cílovou skupinu. Tyto potřeby kvantifikovaly i zdůvodnily v dotaznících, které zaslaly realizátorovi tohoto projektu. Přímo na výstup tohoto dotazníkového šetření budou reagovat i aktivity projektu, které tvoří poskytování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky těchto sociálních služeb.
Projektem budou podpořeni pracovníci, těchto konkrétních sociálních služeb:
 

z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (pobytové, terénní i ambulantní služby):

 
- okres Bruntál: Charita Krnov - pečovatelské služba; Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově - Sociálně terapeutická dílna; --//-- - Domov pro seniory; --//-- - Pečovatelská služba, osobní asistence; Sagapo Bruntál - Domov pro osoby se zdravotním postižením; --//--l - Pobytové, ambulantní, terénní sociální služby; Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem; Harmonie Krnov; Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - Lůžka sociální péče.
- okres Frýdek-Místek: Charita Český Těšín - Charitní dům pro seniory; --//-- - Chartitní dům pro matky v tísni; --//-- - Charitní Dům pokojného stáří; --//-- - Charitní středisko sociální rehabilitace; Charita Frýdek-Místek - Oáza pokoje pro psychicky nemocné; Charita Frýdek-Místek - Dům pokojného stáři u Panny Marie Frýdecké; Domov sv. Jana Křtitele v Palkovicích; Slezská diakonie - NOE Frýdek-Místek; --//-- - EFFATHA Frýdek-Místek; Domov sv. Jana Křtitele Lysůvky; Magistrát města Frýdku-Místku.
- okres Karviná: Centrum sociálních služeb Bohumín; Obec Dolní Lutyně - Dům s pečovatelskou službou; Občanské sdružení NET - Kontaktní centrum Karviná; Slezská Diakonie - ARCHA Český Těšín - chráněné bydlení; ZIP Zábava Informace Poradenství a Pomoc - NZDM Klub 3NYTY; Domov Vesna - Domov pro seniory; Charita Bohumín - Domov pro seniory; Charita Bohumín - Noclehárna sv. Martina; Statutární město Karviná - Terénní programy; Galaxie centrum pomoci.
- okres Nový Jičín: Domov Odry; Domov Duha; Domov Hortenzie; Slezská diakonie - EFFATHA Nový Jičín; --//-- ARCHA Nový Jičín; --//-- EDEN Nový Jičín; Město Frenštát pod Radhoštěm; Máš čas?; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA; Charita Odry - Pečovatelská služba.
- okres Opava: Seniorcentrum Opava - Pečovatelská služba; Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře; Česká katolická Charita - Charitní domov Opava; Zámek Dolní Životice; Ekipa - Chráněné bydlení Maják; Domov Na zámku; Domov Vítkov; Fonána - Hlučín.
- okres Ostrava: Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory; Domov Korýtko; Domov pro seniory Klimkovice; Domov pro seniory Kamenec; Na Výminku; Centrum pro rodinu a sociální péči - Projekt VÝZVA - sluzba OASA; --//-- - služba RESPIT; --//-- - služba BRÁNA - integrační klub; --//-- - služba RODINNÝ PRŮVODCE; MENS SANA - Podpora samostatného bydlení; MENS SANA - Sociální rehabilitace; Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava; Domov Slunovrat Ostrava-Přívoz; MIKASA - volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením; Domov Slunečnice Ostrava; Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář.
 

z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (terénní i ambulantní služby):

 
- okres Brno: Anabell Brno; Liga vozíčkářů Brno; Centrum sociálních služeb Brno; Slezská diakonie - ELIADA Brno; --//-- - DOREA Brno; BETÁNIE - křesťanská pomoc Brno; Diecézní charita Brno; Diakonie ČCE - Brno; Česká unie neslyšících - Brno; Na počátku - Brno.
- okres Brno-venkov: Diecézní charita Brno - oblastní charita Tišnov; Penzion pro důchodce Rosice.
- okres Hodonín: Charita Veselí nad Moravou; Centrum sociálních služeb - Kyjov; Krok Kyjov - Agentura pro občany; Svaz tělesně postižených v ČR - okresní organizace Hodonín; Oblastní charita Hodonín. 
- okres Blansko: Diecézní charita Brno - oblastní charita Blansko; PRO FUTURO - Kunštát.
- okres Břeclav: BILICULUM - denní stacionář Mikulov.
 
 

Plánované výstupy projektu

- minimálně 800 podpořených (jedinečných) osob z řad cílové skupiny,
- minimálně 2300  úspěšných absolventů kurzů.
 
 

Kontakt na hlavního koordinátora projektu

Ludmila Boudová

tel.: 775 12 11 12

L.boudova@educocentrum.cz

www.pomahamekvalite.cz