Duben/2012 - Ve spolupráci s KÚ MSK jsme za posledních 10 měsíců podpořili už 924 osob

Od července 2011 realizujeme ve spolupráci s krajským úřadem MSK kurzy v rámci projektu „Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“.

 

Do konce dubna 2012 bylo podpořeno celkem 718 osob z více než 100 organizací působících v Moravskoslezském kraji. Každý kurz byl na jeho konci hodnocen pomocí evaluačních dotazníků, z nichž můžeme vyčíst názory či připomínky jednotlivých účastníků.
 
Průměrná známka z celkového hodnocení jednotlivých kurzů dosahovala vždy hodnoty do 1,5. Z komentářů frekventantů lze pozorovat, že semináře jsou velice kvalitně nastaveny. Lektoři si chválili vysokou motivovanost účastníků a jejich aktivní přístup k výuce.
Výuka probíhá v Hotelu Harmony Club v Ostravě, jenž nabízí velice příjemné prostředí a kvalitní služby poskytované účastníkům ve formě coffeebreaku a ubytování.
 
Výběr zajímavých komentářů účastníků:
„Byla jsem velmi mile překvapena kvalitou lektorského týmu a profesionálním přístupem ke každému z nás.“, „Tento kurz byl velice přínosný, dobré příklady z praxe.“, „Děkuji za vzdělávací aktivitu, moc jsem si odnesla do mé praxe, vědomosti určitě využiju.“.
 
Více informací a fotogalerii najdete na stránce věnované projektu: www.vas-msk.cz
 

Od ledna 2012 rovněž spolupracujeme s krajským úřadem na projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji".
 
Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém jsou pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci, aby mohly žít životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.
 
Jsme dodavatelem kurzů klíčové aktivity č. 5 s názvem Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace.
Součástí této aktivity jsou celkem 3 témata, které zaměstnanci podpořených organizací postupně absolvují.
1. Standardy - cesta ke kvalitě
2. Základní kurz individualizace sociálních služeb
3. Speciální kurz individualizace sociálních služeb
 
Přehled a popis jednotlivých aktivit najdete zde.
  
Do konce dubna 2012 jsme 2 z těchto témat realizovali v 8 z 10 organizacích zapojených do tohoto projektu, podpořili jsme tak již 206 osob.
Na závěr každého školení účastníci vyplňovali evaluační dotazníky. I tady průměrné známky nikdy nepřesáhly hodnotu 1,5.
 
Výběr zajímavých komentářů účastníků:
„Kurz se mi moc líbil, dozvěděla jsem se mnoho nových a potřebných informací.“
„Kurz předčil má očekávání, získané znalosti určitě aplikuji do praxe.“
„Děkuji za zajištění kvalitního lektorského vedení – mám ráda, když lektor ví, o čem mluví.“
 
Více informaci o projektu najdete na www.pomahamekvalite.cz
Fotogalerii najdete zde

 


« zpět | publikováno: 14.05.2012


Komentáře k článku

+ přidat komentář